Tandplejeguiden

Et digitalt actioncard

Fordele for personalet ved at anvende Tandplejeguiden i hverdagen

Mulighed for at yde bedre og mere rigtig tandpleje, hurtigere

Nemmere at klare plejearbejdet

Optimalt rustet til at klare de daglige tandplejeopgaver

Større faglighed i jobbet

Større jobtilfredshed

Fordele for borgerne når personalet arbejder med Tandplejeguiden

Får bedre tandpleje

Får mere rigtig tandpleje

Får evt. nødvendig behandling hurtigere